Home » Crafty Creations » Read and Crochet Between the Lines: The After Party! Plus Giveaway and Make-Along!

Read and Crochet Between the Lines: The After Party! Plus Giveaway and Make-Along!

If you have already seen the patterns and are visiting for info on the MAL (Make-Along) or Giveaway, scroll on down towards the bottom, you will find all of the relevant information down there!
Als je het patroon al bekeken hebt en informatie over de MAL (Make-Along) of Giveaway zoekt, scrol dan naar beneden. Daar vind je alle relevante informatie.

PATTERNS ON RAVELRY (Patronen op Ravelry

READ BETWEEN THE LINES
CROCHET BETWEEN THE LINES

The rest of you better buckle up because this is going to be a LONG post! haha
Aan de rest: bereid je voor, want dit wordt een LANGE blog! haha

Crafting, MAL and giveaways! OH MY! This post has it all, and just in time for some holiday projects!
Handwerken, MAL en winacties! WOW! Deze post heeft het allemaal, en dat allemaal op tijd voor een paar vakantieprojecten!

Some of you may already be familiar with my Read Between the Lines shawl and I know that many of you who are familiar with it have been waiting for this release. When the RBTL pattern kicked off, I was amazed by how it was received and how excited people were about it. Many people have made it already and I’ve been asked so, so many times about doing it in crochet.
Sommigen van jullie kennen mijn Read Between the Lines shawl al en ik weet dat degenen die al bekend waren, erg hebben uitgekeken naar deze release. Toen het RBTL-patroon werd uitgegeven, stond ik er versteld van hoe positief deze werd ontvangen en hoe enthousiast iedereen was. Veel mensen hebben deze ook al gemaakt en er is mij heel vaak gevraagd of ik deze ook wilde haken.

Once we realized that there was so much interest in a crochet version, Simy Somer (the creative director from Scheepjes) and I were chatting about it and I decided to give it a go. The CBTL was born! We decided that it would be released as an After Party booklet, but not just that, we’d also re-release the knitted version! Why a re-release? Well, there a few reasons. Firstly, it makes it more easily available as you can download it on Ravelry! It also means that, thanks to the great translation team at Scheepjes, both patterns will be available in multiple languages!
Toen we doorhadden dat er zoveel vraag naar een haakversie was, praatte ik met Sim Somer (de Creative Director van Scheepjes) en daarna hebben we besloten het erop te wagen. De CBTL was geboren! We hadden besluiten dat deze als een After Party booklet zou worden uitgegeven, maar dat niet alleen: we gingen ook een gebreide versie uitgeven! Waarom een re-release? Daarvoor zijn meerdere redenen. Ten eerste is het patroon nu makkelijker te vinden, omdat deze op Ravelry te downloaden is. Daarnaast houdt het ook in dat dankzij het vertaalteam bij Scheepjes de patronen in meerdere talen beschikbaar komen.

The patterns will be available in UK English and Dutch as pretty coffee table booklets which contain a handy shade card in the center to help with your colour selection. Experience so far has shown to be everyone’s most difficult part of the entire project, with so many amazing combinations available! The booklets will be available via Scheepjes retailers. Both patterns are also available on Ravelry in multiple languages as an instant PDF download!
De patronen komen beschikbaar in (UK) Engels en in het Nederlands, met een handige kleurkaart in het midden om je met je kleurselectie te helpen. Ervaring is tot nu toe het lastigste onderdeel van het hele project, met zoveel ongelofelijke combinaties die mogelijk zijn. De boekjes komen beschikbaar via Scheepjes winkels. De beide patronen zijn ook in meerdere talen beschikbaar via Ravelry en zijn gemakkelijk te downloaden als PDF!

I have so much to say about how this all worked out, the giveaway, the Make-Along, and lots of tips to share, but first, I should probably show you the goods, right?! Let’s do that…
Ik heb zoveel te vertellen over hoe dit alles is uitgepakt, de winactie, de Make-Along, en ik heb heel veel tips te delen, maar ik zou je waarschijnlijk eerst even de resultaten moeten laten zien, of niet? Laten we dat eerst maar doen….

I’m so happy to finally be able to show you the crochet version of my Read Between the Lines shawl, Crochet Between the Lines!
Ik ben zo blij om jullie eindelijk de gehaakte versie van mijn Read between the Lines shawl, Crochet Between the Lines te laten zien!

Aaah, isn’t it lovely!!? Look how bold the illusion is, I just love how it worked out! This was crocheted using a strong colour combination with Blackcurrant Squeeze Me (773) and Lavenderlicious (758). Together with the crochet illusion – KAPOW!
Is deze niet mooi!!? Kijk naar hoe gewaagd de illusie is. Ik vind het geweldig hoe het patroon eruit is gekomen! Deze is gehaakt met een prominente kleurencombinatie van Blackcurrant Squeeze Me (773) en Lavenderlicious (758). Samen met de haakillusie – BAM!

Here’s the best bit… The original method I found for crochet illusion leaves a rather strange flap, which I didn’t love. In fact, it drove me crazy, it felt messy and made me twitchy. Not being a natural crochet designer, I wasn’t sure how to rectify this, but after playing around with the stitches I found an easy solution that tidies the whole thing up! I have to say, I was pretty pleased with myself. As if that wasn’t great enough, the most amazing coincidence happened as a result of my faffing about with it, it made the crochet version TOTALLY REVERSIBLE! I didn’t notice this at first, but when I did, there was no way this wasn’t going to be a feature of this pattern.
En dit is het beste onderdeel… De originele methode die ik voor de haakillusie gebruik, creëerde een beetje een rare flap die ik niet zo mooi vond. Om eerlijk te zijn, werd ik er gek van. Het maakte een rommelige indruk en ik kreeg er de kriebels van. Aangezien ik zelf niet een aangeboren talen voor haken heb, wist ik niet hoe ik dit moest oplossen, maar nadat ik met de steken heb lopen spelen vond ik een gemakkelijke oplossing waardoor het hele werk kon worden vastgeknoopt. Ik moet zeggen dat ik toen toch wel versteld van mezelf stond. En alsof dat niet geweldig genoeg was, overkwam mij een geweldig toeval: het gehaakte patroon was totaal omkeerbaar! Ik had dit eerst niet door, maar toen ik erachter kwam, kon ik het niet laten om dit niet te benadrukken met dit patroon.

The CBTL has no wrong side. I know two wrongs don’t make a right, but what do two rights make? I’m not sure, but I like it! I’ve still not decided what to call each side.. there’s no right or wrong or back and front, but maybe an illusion side and an “always on” side?  The illusion side looks quite the same as the illusion of the knitted pattern, with the raised stitches creating the beautiful eye trickery. The “always on” side is a flat crocheted stripe that is, well, always on! It’s visible regardless of what angle you view it from.
De CBTL heeft geen foute kant. Ik weet: twee keer fout maakt nog niet goed, maar hoe zit het met twee goeden? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik ervan hou! Ik heb nog niet besloten wat ik elke kant ga noemen… er is geen goed of fout, noch een voor- of achterkant, maar misschien een illusiezijde en een ‘altijd-aan’ kant? De illusiekant lijkt hetzelfde als de illusie van het gebreide patroon, met de opgestoken steken die je ogen mooi voor de gek houden. De “altijd-aan” kant is een platte gehaakte streep die, nou, altijd aan is! Deze is altijd zichtbaar, vanuit welke hoek je deze ook bekijkt.

Here’s a closer look at the Always On side of the CBTL..
Hier zien we de Altijd-aan kant van de CBTL van dichtbij:

Now, here’s a look of the model wearing the shawl, with it wrapped and turned, can you tell which side is which?
Hier hebben we een model die de shawl draagt, gedraaid en omgeslagen. Kun jij de zijden van elkaar onderscheiden? Kun jij zien welke kant je bekijkt?

Click here to get more info and purchasing options for the CBTL pattern on Ravelry!
Klik hier voor meer informatie over de aankoop van het CBTL patroon op Ravelry!

RIGHT?! On close inspection, you can see the difference in the two sides, but when worn it looks almost exactly the same! I’d love to be cocky and say that I planned this. That I’m just that good of a designer that I went into this thinking I’d make this genius move of making it reversible, but it honestly was just the magic of crochet stitches. I’m still taking credit in the end, though, I may be an accidental genius, but a genius all the same!
Toch? Als je het van dichtbij bekijkt, kun je de verschillen tussen de zijden zien, maar als hij gedragen wordt, lijkt het bijna exact gelijk! Ik zou graag zeggen dat ik dit gepland heb. Dat ik gewoon ZO goed ben als ontwerpster en dat ik deze geniale stap om het omkeerbaar te maken bewust genomen heb, maar eerlijk gezegd was het de magie van de haaksteken! Ik strijk uiteindelijk wel met de eer. Ik mag dan per ongeluk een genie zijn, maar een genie is een genie!

Now the knitted version, my beloved Read Between the Lines that kicked this whole thing off. A lot of you have seen this shawl in various forms over the past few months, so you know what a stunner this is! As I mentioned above, Scheepjes have decided to re-release this pattern as its own After Party booklet together with the CBTL, which is fab! More beautiful photos and translations creating more possibilities for people to enjoy the pattern!
Dan gaan we het nu over de gebreide versie hebben: mijn geliefde Read between the Lines waarmee het allemaal begon. Velen van jullie hebben de afgelopen maanden deze shawl in verschillende vormen gezien, dus jullie weten hoe geweldig deze is! Zoals ik hierboven al zei, Scheepjes heeft besloten om een re-release van het patroon te maken, als een eigen After Party Booklet samen met de CBTL, wat geweldig is! Meer prachtige foto’s en vertalingen zorgen ervoor dat meer mensen van het patroon kunnen genieten!

Aren’t these photos gorgeous?! I’ve seen so many versions of the RBTL since it was released and they are all so different. This one, unlike my original version, was knit with a very subtle colour combination, using Slice o’ Cherry Pie (753) and Green Tea Tipple (754). I love how delicate this version looks, with the sheen on the grey, it almost looks like it’s been knitted into silk! The illusion sneaks up on you like a wonderful surprise, I just love it! I think the photo of the model throwing it in the air really shows off the beautiful drape of this shawl.
Zijn deze foto’s niet prachtig? Ik heb talloze versies van de RBTL gezien en ze zijn allemaal zo verschillend. Deze, anders dan mijn oorspronkelijke versie, is met een erg subtiele kleurcombinatie gebreid met Slice o’ Cherry Pie (753) en Green Tea Tipple (754). Ik vind het waanzinnig mooi hoe fijn deze versie eruitziet, met glans over het grijze. Het lijkt net alsof het in zijde gebreid is! De illusie weet je te pakken als een wonderlijke verrassing! Ik ben er dol op! Ik vind ook dat de foto met het model die de deken in de lucht gooit de schoonheid van deze shawl benadrukt.

Click here to get more info and purchasing options for the RBTL pattern on Ravelry!
Klik hier voor meer informatie over de aankoop van het RBTL patroon op Ravelry!

I am so happy how this project has turned into something for everyone and I feel like the two above examples show the versatility of these patterns perfectly. Whether you love to knit or crochet, like subtle colours or bold stripes and illusion… the possibilities are endless and everyone can make it just the way they want it. If you are able to both knit and crochet, well… the Between the Lines world is your oyster and I so look forward to seeing your creations!
Ik ben zeer tevreden met hoe dit project iets van iedereen is geworden en de twee genoemde voorbeelden laten echt de veelzijdigheid van deze patronen zien. Of je nou gek bent op breien of haken, van subtiele of gewaagde kleuren en illusie houdt… de mogelijkheden zijn onbegrensd en iedereen kan het maken zoals ze willen. Als je zowel kunt breien als haken, nou… dan ligt de between the Lines wereld aan jouw voeten! Ik ben zo benieuwd naar jullie creaties!

Here’s a bit more info on the patterns that you may find useful.
Hier volgt meer nuttige informatie over de patronen.

Colour Selection (Kleurselectie)

When I first released the original pattern I thought there were wrong ways to choose your colours. Since then I’ve seen almost 100 examples of the RBTL shawl being made and there simply is not a bad combination. Somehow, no matter what you choose, it works. It just WORKS. So please don’t spend a lot of time stressing over the colours. Choose two cakes of Whirl you really love and throw caution to the wind! As long as you love the cakes, it’s all good.
Toen het eerste patroon werd uitgegeven, dacht ik dat er een verkeerde manier kon zijn om kleuren te selecteren. Sindsdien heb ik bijna 100 voorbeelden van de RBTL shawl gezien en nu weet ik dat er simpelweg geen verkeerde combinatie bestaat. Wat voor manier je ook gebruikt: het werkt. Het WERKT gewoon. Maak je daarom geen zorgen over de kleurcombinaties. Kies twee Whirl garencakes waar je helemaal gek op bent en negeer goedbedoelde waarschuwingen. Zolang jij de cake mooi vindt, komt alles goed.

Differences Between the Knit and Crochet Versions (Verschillen tussen de gebreide en de gehaakte versies)

In designing the CBTL, I tried to get it as close as possible to the knitted version. That said, they are totally different mediums so getting it exactly the same simply isn’t possible. Here are the main differences:

 • As crochet generally takes up more yarn than knitting, the crochet version is slightly smaller. It is 125cm x 180 cm whereas the RBTL is 150cm x 180cm (blocked sizes). The knitted version knits up pretty much to the finished size and must not be stretched when blocking, whereas the crochet version works up smaller and must be blocked to size. The size difference is greater before blocking. I will discuss this in more detail a little later.
 • The CBTL is reversible whereas the RBTL has a right and wrong side. The back side of the RBTL still looks tidy but it isn’t reversible in the way the CBTL is.
 • The RBTL as a very slightly more fluid drape than the CBTL as knit stitches are generally more delicate, but both are very soft and fluid.
 • Due to the nature of the stitches, the illusion behaves somewhat differently on the shawls. The illusion “disappears” slightly more on the RBTL than it does with the crochet version and the CBTL tends to always show a hint of those illusion stripes. They both give the same effect when looking at them from different angles, the CBTL just shows up a little sooner. This will also depend on your colour choices, so the strength of the illusion in either shawl will be determined by the contrast of colours.

Tijdens het ontwerpen van de CBTL, heb ik geprobeerd zo dicht mogelijk bij de gebreide versie te komen. Dat gezegd hebbende, breien en haken zijn wel twee totaal verschillende mediums, waardoor het onmogelijk is om de twee patronen exact gelijk te krijgen. Hier volgen de belangrijkste verschillen:

 • De gehaakte versie is iets smaller doordat haken normaliter meer garen verbruikt dan breien. De gehaakte versie is 128cmx180cm terwijl de RBTL 150cm x 180cm (geblokte groottes). De gebreide versie wordt net zo groot als de uiteindelijke grootte en moet niet worden uitgerekt tijdens het blokken, terwijl de gehaakte versie kleiner is en geblokt moet worden op grootte. Het verschil in grootte is groter voor het blokken. Ik bespreek dit straks iets uitgebreider.De CBTS is omkeerbaar, terwijl de RBTL een goede en foute zijde heeft. De achterkant van de RBTL ziet er netjes uit, maar is niet omkeerbaar zoals de CBTL deze is.
 • De RBTL is een iets meer vloeiende deken dan de CBTL omdat gebreide steken fijner zijn, maar beide zijn erg zacht en vloeiend.
 • Door hoe de steken vallen, is de illusie iets anders bij de shawls. De illusie “verdwijnt” iets meer bij de RBTL dan bij de gehaakte versie en de CBTL zijn de illusiestrepen bijna altijd aanwezig. Ze hebben beide hetzelfde effect wanneer je ernaar kijkt vanuit verschillende hoeken, maar bij de CBTL zie je het iets eerder. Dit hangt ook van je kleurkeuze af, dus de sterkte van de illusie in beide shawls wordt bepaald door de kleurcontrasten.

Tips for Read Between the Lines (Tips voor Read Between the Lines)

The knitted shawl is pretty straightforward, but I will give you some info that those who have made it already have found useful. Most of the questions I received were about the colour change process. I made a quick video to show how it’s done as many seem to find the visual easier than me trying to explain it. Some of the elements used in this process (YB – Yarn back BETWEEN your stitches after slipping a stitch, for example) are the same when mentioned in other areas of the pattern.
De gebreide shawl spreekt voor zich, maar ik zal wat informatie geven die voor degenen die het al gemaakt hadden nuttig was. De meeste vragen die ik ontving, gingen over de kleurovergangen. Ik heb een korte video gemaakt om te laten zien hoe het gedaan wordt, aangezien het voor velen makkelijker is om het te zien dan dat ik het ga uitleggen. Sommige onderdelen in dit proces (YB- Yarn back: hoe je een steek weer oppakt) zijn hetzelfde in andere gebieden van het patroon.

Always remember to take your yarn to the back after slipping your stitch and not around the outside of the slipped stitch.
Denk er altijd aan om je garen terug naar achteren te brengen als je een steek laat vallen en niet aan de buitenkant van de gevallen steek.

Tips for Crochet Between the Lines (Tips voor Crochet Between the Lines)

As it states in the pattern, the small stitches used to make up the pattern cause a natural roll on the edge of your shawl. There are a few ways to prevent and fix this. Firstly, when working your edge stitches, work them more loosely than your regular tension. This will help keep the edge loose and lessen the fabric’s desire to roll in. If you do see some rolling, don’t worry, you can fix the rest with a good blocking. There is no need to be shy when blocking your CBTL and a good stretch and pinning will go a long way in getting the best finished result. It will not only help sort the curling and get your shawl to its correct size, but it is also a major part of getting the drape similar to the RBTL. After a good stretch and block, this shawl becomes much more supple and soft.
Zoals in het patroon staat, de smalle steken waarmee het patroon is opgebouwd, zorgen voor een natuurlijke krul op de rand van je shawl. Er zijn een paar methodes die dit kunnen voorkomen en oplossen. Allereest, als je met steken aan de rand werkt, kun je deze het beste zo los mogelijk houden; losser dan de standaardspanning die je gebruikt. Dit zorgt ervoor dat je de rand losjes houdt en de neiging van de stof om te krullen voorkomt. Als de stof wel een beetje gaat draaien, maak je geen zorgen. Je kunt de rest oplossen met een blokspanner. Wees niet verlegen wanneer je je CBTL maakt! Bovendien zorgt een goede stretch en een goede opzet van pinnen voor het beste resultaat. Het zorgt er niet alleen voor dat krullen worden gecorrigeerd en dat je shawl de juiste grootte krijgt, maar het garandeert ook dat de deken meer op de RBTL lijkt. Na goed stretchen en blokken, wordt deze sjaal soepeler en zachter.

One thing I predict I will get questions on is the BFLdc stitch. Once you have your pattern and read it through, you’ll notice this stitch and may find it unfamiliar. I’ve explained it in the project notes but for those of you who are having a difficult time creating a visual, here is a photo. Together with the description in the pattern, it should be pretty straightforward.
Als er één ding is waar ik verwacht vragen over te krijgen, is dat de BFLD steek. Zodra je je patroon hebt, en je deze doorleest, kan deze steek je opvallen en zal deze je niet bekend voorkomen. Ik heb het in de kanttekeningen van het project uitgelegd, maar voor degenen die het zich moeilijk kunnen voorstellen, heb ik hier een foto. Samen met de uitleg in het patroon, spreekt het wel voor zich.

Further Tips and Information (Meer tips en informatie)

For both shawls, I’d suggest doing a gauge swatch. I know some don’t find gauge swatches important  important for shawls, but if you want to make the most of these shawls, I encourage you to do so. It’s not that important in regards to size, as they are both large shawls and a little difference in the size either way doesn’t matter, but for the illusion, you want to make sure your gauge shows it in its best form. If you are a very loose crocheter, it’s possible you may need to go down a size to get the compact stitch that is needed to show the illusion at is best. So, embrace the swatch!
Voor beide shawls, stel ik voor een proeflapje te maken. Ik weet dat sommigen dit niet belangrijk genoeg vinden voor shawls, maar als je deze shawls zo mooi mogelijk wilt maken, raad ik je aan dit wel te doen. Het is niet heel belangrijk voor de grootte, aangezien het beide grote shawls zijn en een verschil in de grootte doet er niet echt toe. Echter, voor de illusie wil je wel dat je proeflapje het optimale resultaat laat zien. Als je iemand bent die heel losjes haakt, kan het zijn dat je een maat kleiner moet gebruiken om de compacte steek te maken die de illusie het beste tot zijn recht laat komen. Dus, profiteer ervan!

Important Info About Blocking Your Shawls (Belangrijke Informatie over het Blokken van je Shawls)

This is a major difference and a point for those of you making both to pay careful attention to! The RBTL must be blocked gently. The finished size of this shawl is very near the blocking size, so it should only be blocked to lay it out to shape and even the stitches a little. It should not be stretched as this could compromise the illusion effect, rather just lay it into shape, give it a pat and leave it.
Dit is een enorm verschil en een belangrijk punt om rekening mee te houden voor degenen die beide versies maken! De RBTL moet heel voorzichtig geblokt worden. De uiteindelijke grootte van deze shawl komt heel erg dicht bij de blokgrootte, dus deze moet eigenlijk alleen geblokt worden om het in vorm te brengen en om de steken te corrigeren. Deze zou niet moeten worden uitgerekt, want dit kan nadelig zijn voor het effect van de illusie. Je kunt deze het beste in de vorm leggen, even drukken en het daarna laten voor wat het is.

The CBTL is the opposite. A stern blocking is absolutely essential for the CBTL for two reasons…  Firstly, the shawl wants to curl on the edge and blocking will go a long way to fix it if it does happen and also to block it to size. Unlike the knitted version, the CBTL does not work up as closely to the finished dimensions. So, if you didn’t want to block the RBTL, no harm no foul, but you’d be doing the CBTL an injustice by not doing so.
De CBTL is het tegenovergestelde. Een stevige blokbeurt is absoluut essentieel voor de CBTL voor twee redenen… Allereerst omdat de shawl de neiging heeft om bij de rand te krullen en blokken helpt om dit recht te zetten. Daarnaast helpt het ook om de juiste grootte te krijgen. Anders dan bij de gebreide versie, komt de CBTL niet echt overeen met de uiteindelijke afmetingen. Dus, als je de RBTL niet wilde blokken, geeft dit niets, maar bij de CBTL is het zonde als je het niet doet.

Giveaway and Make-Along! (Winactie en Make-Along)

Yup, you read that right, we’re having a MAL! Starting January 31, 2018 you can join me in the Scheepjes International (English speaking) and Dutch Facebook groups where you can share your progress, check out other people’s interesting colour combinations and join in the fun! Myself, the other admins and my testers will also be hanging around and will be able to help you if you come across any issues and need help with the patterns! All you have to do is choose your yarn, decide which shawl you want to make and jump in!
Jep, dit heb je goed gelezen. We houden een MAL! Vanaf 31 januari 2018 kun je met me meedoen in de Scheepjes International (Engelssprekend) en Nederlandse Facebook-groepen waar je je voortgang kunt delen, de kleurcombinaties van andere handwerkers kunt ontdekken, en waar je kunt meedoen met de haak- en breipret! Ikzelf en de andere beheerders en testpersonen zijn ook van de partij en kunnen altijd helpen als je problemen met de patronen ondervindt. Het enige wat je hoeft te doen is je garen kiezen, beslissen welke shawl je wilt maken en je kunt meedoen!

TOP TIP!

For the best exposure for your beautiful shawl, be sure to use any of the following social media tags! Also, don’t forget to share your project on Ravelry!
Om te garanderen dat jouw prachtige shawl het grootste publiek bereikt, zorg er dan voor dat je enkele van de volgende social media tags gebruikt! Vergeet ook niet je project op Ravelry te delen!

#RBTL #CBTL #ScheepjesMAL #ReadBetweentheLinesShawl #CrochetBetweentheLinesShawl #CanadutchMAL

What better way to kick off this release than with a GIVEAWAY! Don’t we all just love a giveaway?! I’ve never done one before, so I’m really excited. It’s going to be fun to be able to give someone some free goodies!
Er is geen betere manier om deze release te starten dan met een winactie, of wel?! Wie houdt er nou niet van winacties? Ik heb er nog nooit een gedaan, dus ik ben erg enthousiast. Het wordt heel erg leuk om iemand gratis goodies te sturen!

This giveaway will run from right now until December 21 at 10pm CET. I will announce the winner on December 22nd and the prize will be shipped out. This should ensure that the winner has plenty of time for their goodies to arrive before the start of the MAL!
Deze winactie loopt tot aan 21 december 10 uur (MET). Ik zal de winnaar bekendmaken op 22 December en de prijs wordt dan verzonden. Op deze manier moet de winnaar genoeg tijd hebben zijn/haar prijzen te ontvangen voordat de MAL begint!

How to Enter the Giveaway (Hoe kun je meedoen met de winactie?)

It’s simple post a comment here and tell me if you are a knitter, crocheter or both! One BONUS entry if you follow me Instagram and comment on my giveaway post tagging two of your favourite crafty friends!  GOOD LUCK!!
Het is eenvoudig. Plaats een opmerking hier en vertel me of je een haker, breier, of beide bent! Het geldt als bonusaanmelding als je me ook nog volgt op Instagram en een opmerking plaatst over mijn winactie waarin je twee van je favoriete crafty friends tagt. VEEL SUCCESS!!

There’s no extra entries for it but it’d be cool if you also share this across whatever social media platforms you are on! Tell all your friends!
Er zijn geen extra aanmeldingen voor, maar het zou extra cool zijn als je dit ook deelt met welk social media platform je dan maar gebruikt. Deel het met al je vrienden!

Materials & Where to Order (Materialen & Waar te bestellen)

In this blog post, the below info included, I am using affiliate links. What that means is they are links that, when you use them to visit a shop and make a purchase, a small portion of that purchase goes to me. It costs you nothing extra but is a really wonderful way for you to support me as the designer! The way it works is, you click the link from this page and go to the shop, it looks no different to you, works no differently, but the shop forward a small % of the cost of your full purchase to me! Pretty cool, right? It’s a wonderful program set up by some of the Scheepjes retailers which can really make a big difference for us as designers. So, if you do use the links in this post for your purchases – Thank you so much!

In deze blog, inclusief de informatie onderaan, maak ik gebruik van affiliate links, of partnerlinks. Dit houdt in dat wanneer je deze gebruikt om een webwinkel te bezoeken en een aankoop doet, een kleine portie van die aankoop naar mij gaat. Het kost je niets extra’s, maar het is een geweldige manier waarmee je mij als ontwerper kunt ondersteunen! Het werkt als volgt: je klikt op de link van deze pagina en je wordt naar de pagina geleid. De website lijkt hetzelfde en werkt hetzelfde, maar de winkel stuurt een klein % van jouw aankoop naar mij! Cool, of niet? Het is een geweldig programma dat door Scheepjes winkeliers is opgezet en het kan een enorm verschil maken voor ons als ontwerpers. Dus, als je je aankopen via deze links doet voor je aankopen – Ontzettend bedankt!

What You Need for the Make-Along (Wat je nodig hebt voor de Make-Along)

If you would like to take part in the MAL, this is what you will need to have ready for January 31st:
Als je wilt meedoen in de Mal, is dit wat je nodig hebt voor 31 januari:

2 x Scheepjes Whirl Cakes
3mm Crochet Hook (CBTL)
3mm / 80cm Circular Needles (RBTL)
Stitch Markers (Optional)
Darning Needle

2 x Scheepjes Whirl garencakes
3mm haaknaald (CBTL)
3mm/ 80cm Rondbreidnaalden (RBTL)
Stekenmarkeerders (optioneel)
Stopnaald

Join the Scheepjes International (English speaking) or Dutch Facebook group (whichever applies to you), as these groups are where the MAL will officially be held.
Volg de Scheepjes International (Engelssprekend) of de Nederlandse Facebook-groepen (welke op jou van toepassing is), want hier wordt de MAL officieel gehouden.

Both of these shawls can be made with any combination of Scheepjes Whirl, Wooly Whirl or Frosted Whirl!
Deze beide shawls kunnen worden gemaakt met alle combinaties van of Scheepjes Whirl, Wooly Whirl of Frosted Whirl!

UK and International buyers can find Whirl at WoolwarehouseBlack Sheep Wools and Deramores.
Canadian and International buyers have a great option with Knotty House.
Those of you in the Netherlands should have a look at Caro’s Atelier. She also has these handy After Party storage boxes for your collection!

Kopers uit het Verenigd Koninkrijk of internationale kopers kunnen Whirl vinden bij WoolwarehouseBlack Sheep Wools en Deramores.
Canadese en internationale kopers hebben een geweldige mogelijkheid bij Knotty House.
Als je in Nederland bent, kijk dan naar 
Caro’s Atelier. Zij heeft ook deze handy After Party opslagdozen voor je verzameling!

You can also find anything you need online or perhaps local to you via one of the many other Scheepjes retailers – Full list here.
Je kunt ook alles wat je zoekt online vinden, of misschien bij jouw in de buurt via een van de vele Scheepjes winkeliers – Een volledige lijst is hier te vinden.

Some stores are offering special gift boxed sets of Whirl & After Party booklets to accompany this MAL. The boxes are perfectly sized to fit two cakes of Whirl and the two After Party Booklets! These are not just a nice way to keep your project together, but it would also make a wonderful gift! Check with your favourite Scheepjes retailer for details and prices!
Sommige winkels bieden speciale cadeausets van Whirl & After Party booklets met deze MAL. De dozen zijn gemaakt voor precies twee Whirl garencakes en de twee After Party booklets. Op deze manier kun je niet alleen je project bijeenhouden, maar het is ook een prachtig cadeau. Kijk bij jouw favoriete Scheepjes-winkelier voor details en prijzen!

Before I go, there’s one last thing I want to add. I couldn’t finish this post without giving a HUGE shout out to my wonderful testers who helped with this process.
Voordat ik ga, moet ik nog een dingetje kwijt. Ik kan deze blog niet beëindigen voordat ik een paar mensen erkenning geef die mij enorm hebben geholpen met dit proces.

Niamh from Woolly Yarn Chicken
Amanda from The Calm Nook Crafts
Fiona from Kelly’s Crochet
Jovita from Made by Jovita

Testing can be hard, time sensitive work and these ladies are absolute stars! I have to specially thank Amanda (RBTL) and Fiona (CBTL) as they both worked at breakneck speed to get the examples made for these After Party booklets. Thank you all so much for your hard work!
Testen kan erg moeilijk en tijdrovend werk zijn en deze dames zijn hier enorme sterren in! Ik moet in het bijzonder Amanda (RBTL) en Fiona (CBTL) bedanken, want hij hebben op ongelofelijke snelheid gewerkt om de voorbeelden klaar te maken voor deze After Party booklets. Dank allemaal voor jullie harde werk!

Also an enormous thank you to Simy Somer for listening to me panic and bellyache, pushing to get this done as quickly as possible and encouraging me to do it in the first place!
Ook een enorme dankbetuiging aan Simy Somer die mij heeft horen panikeren en stressen, die mij heeft gepusht om dit zo snel mogelijk af te krijgen en die mij in de eerste plaats heeft aangemoedigd dit te doen!

OK! That’s it, before I truly start sounding like I’m giving a speech at the Oscars! I think I’ve shared everything I had to say. It’s done, it’s out there, and I hope you all enjoy it and consider it worth the wait. I have really appreciated your wonderful response to the Read Between the Lines pattern and I’m really excited to join you all in the upcoming MAL and see what you all come up with!
OK. Het zit erop, voordat het echt begint te klinken alsof ik een speech houd bij de Oscars! Ik denk dat ik alles heb gedeeld wat ik heb willen zeggen. Het is klaar. Het is er en ik hoop dat jullie ervan gaan genieten en het het wachten waard hebben gevonden. Ik heb genoten van jullie geweldige reacties op het Read Between the Lines patroon en ik vind het superleuk binnenkort met de MAL te zien wat jullie allemaal verzinnen!

About Tammy

A Canadian living in France with her Dutch hubby after 17 years in the Netherlands. A total TV and movie junkie who is never not knitting. She also enjoys other crafts, nail art, cuddling her dogs and general geekery. Otherwise just working on getting by and making a life for herself in her 'new' country.

Check Also

Read Between the Lines Shawl (The Knitter)

I’m so excited to share this! My Read Between the Lines shawl design has been …

Berniolie ‘Sorry, Not Sorry!’ Shawl Plans

If you are a follower of our Scheepjes Bloggers group you will have noticed a …

1,049 comments

 1. Thank you everyone for your wonderful comments and compliments. I’ve so enjoyed reading them and hearing your stories about your crafts! I will close the comments for now as the giveaway has now come to an end! :) If you won, I will contact you via email!

 2. I consider myself a crocheter but I can do some basic knitting too x

 3. What a beautiful shawl. I would am a crocheter and knitter, but would love the knitted pattern. Thank you for the giveaway.

 4. Wat een prachtige sjaal! Ik vind de gehaakte versie zelfs nog mooier dan de gebreide versie (en die was al fantastisch mooi!).
  Bij deze dan dus ook een gooi naar de giveaway-goodies (ik ben een haakster), want wie wil dat nu niet winnen? Maar ook als ik niet win zal deze sjaal zeker gemaakt worden!

 5. A content crochet-fanatic. Looking forward to making the shawl in the time for the hospital fundraiser!

 6. Ik ben net beginnen te haken sinds een maandje of zo. Ik oefen nog met wat oude wol. Het zou fantastisch zijn als mijn eerste gehaakte sjaal deze weggeefactie zou zijn.
  Alle kleuren combinaties zijn prachtig gekozen. Zie de enthousiame van anderen heerlijk

 7. I crochet but can knit aswell. Gorgeous patterns and a great giveaway.

 8. Hi, I am a Knitter and love the look and style of your shawl, fingers crossed for me.

 9. Toch maar een gokje wagen, je weet per slot maar nooit…..ik kan zowel haken als breien, maar haak liever :)

 10. I’m a knitter. I can only do it for limited time periods because of my arthritis but I find it so soothing.

 11. Thank you for the CBTL pattern. I have already downloaded it and now am waiting for my Whirl order to arrive.
  I started with the CAL (last dance on the beach) and have joined a few since then. I knit as well, but prefer crocheting. I have learned so much from the CALs.
  I live in Ireland.

 12. Hello, I’m a crocheter and have been waiting for this version, since I saw the knitted version.

 13. There are so many replies, I don’t think I have a chance of winning, but I’ll take a shot…
  I’m a crocheter and I would love to make the Crochet between the lines version.

 14. Ik brei graag en haak sinds kort ook weer. De shawl ziet er prachtig uit!
  Hartelijke groet,
  Carla

 15. I am a knitter and a crocheter and am looking forward to the MAL. Thank you.

 16. Hello! I am a crocheter and I find this shawl fantastic!!! Thanks for this giveaway.